Search
More Search Options
we found 0 results
Your search results

Na Lušticu ove godine stiže voda iz gradskog vodovoda

Posted by properties_ea on February 22, 2019
| 0

Na Lušticu ove godine stiže voda iz gradskog vodovoda

Slabo naseljeno poluostrvo Luštica, na ulazu u Boku, još nema gradski vodovod, a do prije nekoliko godina zbog slabe elektro mreže često je bilo u mraku. Luštica nema ni osnovnu školu, ambulantu, prodavnicu.

Oko 400 stalnih stanovnika hercegnovoskog dijela Luštice raspoređeno je u više naselja (Rose, Klinci, Mrkovi, Tići, Eraci, Babunci, Radovanići (Marovići i Đuraševići), Zambelići, Begovići, Đurđeni, Brguli, Mardari i Zabrđe (Mendegaje, Stojkovići, Trojanovići i Mitrovići). Naselja Krašići, Radovići, Gošići, Đuraševići, Bogišići i Krtoli su dio tivatske opštine.

lustica peninsula

Snabdijevanje vodom naselja obavlja se putem individualnih mini rezervoara za kišnicu i iz autocistjerni. Zbog oskudice sa vodom, poljoprivredna proizviodnja zastupljena je samo u okviru domaćinstva.

Luštica bi, ipak, trebalo ove godine da dobije vodu iz gradskog vodovoda. Opština Herceg Novi objavila je tendersku dokumentaciju za izradu glavnog projekta izgradnje vodovodne infrastrukture, vrijedne 140 hiljada eura.

Treba izgraditi vodovodnu mrežu, transportni cjevovod i hidrante, prekidne komore, regulatore pritiska, muljne ispuste, vazdušne ventile, stanice za dohlorisavanje vode na trasama cjevovoda.

Takođe, planirani su i rezervoari za vodu sa pumpnim stanicama i automatikom za daljinsko uparavljanje i nadzor, stanice za dohlorisavanje vode i hidranti na lokacijama rezervoara, elektroinstalacije slabe i jake struje.

Na poluostrvu Luštica, na dijelu koji pripada opštini Herceg Novi, na lokaciji Pristan postoji podmorski cjevovod prečnika Ø250 u vlasništvu Regionalnog vodovoda. On od Kumbora dovodi vodu iz hercegnovskog vodovoda. Kroz ovaj cjevovod se planira transport 70 l/s vode. Prema podacima Vodovovoda i kanalizacije D.O.O Herceg Novi, izlazni pritisak u cijevovodu kod Pristana je oko 2,2 bara. Od Pristana postoji cijevovod PVC Ø250 koji duž obale dolazi do naselja Krašići, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

Izgradnjom vodovodne mreže, prema predviđenim potrebama za vodom postojećih i novoplaniranih objekata, investitor planira maksimalnu dnevnu potrošnju vode 56,5 l/s za buduće korisnike vodovoda na Luštici.

Vodom iz hercegnovskog vodovoda postojećim podmorskim cjevovodom od Kumbora do Pristana snabdijevaće se naselja Zabrđe (Trojanovići i Mitrovići), Klinci, Rose i kompleks Northstar.Druga cjelina trebalo bi da obuhvati snabdijevanje vodom naselja Mrkovi, Tići, Večerići, Žanjice, Eraci, Radovanići, Zambelići, Babunci, Brguli, Mardari, Begovići, kao i kompleks Portobono.

Pored ovih potrošača treba računati na još dva hotelska kompleksa, kao i na potrebe poljoprivrede.

Izvor: https://radiojadran.com/

Compare Listings